Jak przygotować pliki2022-06-13T09:05:46+02:00
Strona główna » Jak przygotować pliki

Formaty wyjściowe plików do druku

Przyjmujemy do druku następujące typy plików:
– CDR (CorelDraw do wersji X6),
– PSD (Adobe Photoshop do wersji CS3),
– PDF,
– JPG,
– TIF (jednak ze względu na wiele niedoskonałości powyższych plików zalecamy, aby pliki przesyłane do nas były zapisane w formacie TIFF z kompresją LZW, lub w plikach otwartych CDR).

WSZYSTKIE PROJEKTY WYSYŁAMY W SKALI 1:1

W przypadku bardzo dużych formatów dopuszczalne jest wysłanie pliku w innej skali, jednak należy to odnotować w uwagach przy zamówieniu.
W plikach Corela należy wszystkie czcionki zamienić na krzywe.

Projekt powinien znajdować się na jednej stronie – nie przyjmujemy plików wielostronicowych (jeśli zamawiający zamawia dwa bannery 200 x 100 cm, to każdy banner powinien być zapisany w osobnym pliku).

Rozdzielczość plików
Rozdzielczość plików do druku jest uzależniona od wielkości końcowej oraz podłoża, na którym drukujemy.

Zalecamy, aby pliki drukowane na medium, którego krótszy bok nie przekracza jednego metra miały rozdzielczość maksymalnie 120 dpi, natomiast wszystkie większe powierzchnie, np. 100 x 200 cm, 200 x 300 cm, 70 x 400 cm nie powinny przekraczać rozdzielczości 70 dpi.

W przypadku druku na siatce mesh lub na folii OWV rozdzielczość maksymalnia to 50 dpi, bez względu na wielkość pracy. Rozdzielczość 300 dpi stosujemy tylko przy formatach A4 lub mniejszych.

Przy zamówieniach o bardzo dużych powierzchniach, np. siatkach mesh o wielkości kilkunastu metrów zalecamy maksymalną rozdzielczość 25 dpi.

Przestrzeń kolorystyczna
Wszystkie prace do druku powinny być zapisane w przestrzeni CMYK. Inny model (RGB, CIE, Lab, grayscale) może odbiegać kolorystycznie od zamierzonego efektu końcowego.

Wycinanie ploterowe folii po obrysie
Wszystkie prace, które mają być wycięte ploterem tnącym należy przygotować i przesłać w formacie CorelDraw do wersji X6. Jeżeli druk jest na spad należy dołożyć nadlewki minimum 2 mm z każdej strony.
Jeżeli usługa dotyczy druku i cięcia większej ilości takich samych naklejek, należy na arkuszu przygotować tylko jedną naklejkę ze spadami i określić jaką ilość wydrukować i wyciąć. Naklejki na arkuszu układamy my, nie klient.
Linie określające cięcie naklejek należy umieścić na drugiej stronie projektu. Prace przygotowane inaczej będą anulowane.