Wizualizacje produktowe 3D2022-06-13T09:00:45+02:00
Strona główna » Wizualizacje produktowe 3D

Wizualizacje produktowe 3D

Wizualizacje produktowe 3D są świetnym narzędziem wykorzystywanym we wszystkich fazach życia projektów – od prac koncepcyjnych nad produktem, przez jego prototypowanie na promocji i marketingu kończąc. Z perspektywy przedsiębiorcy wizualizacje produktowe 3D są skuteczną metodą optymalizacji kosztów i źródłem realnych oszczędności – czasu i pieniędzy. Uniwersalność zastosowań, sprawia, że wizualizacje produktowe 3D wynoszą pracę współczesnych projektantów na nieznany wcześniej poziom.

Rendery produktowe

Wizualizacje 3D, nazywane z angielskiego volume renderingiem, znane są również pod mianem renderów produktowych. Przestrzenne zobrazowanie produktu daje wprost nieograniczone możliwości prezentacyjne, dzięki którym ingerencja w praktycznie każdy aspekt wyobrażonej bryły jest prosta i łatwa do przeprowadzenia. Wielką zaletą renderowania produktowego jest fotoidealność, a zatem wygenerowanie warunków, w których bryła prezentuje się najlepiej i najpełniej. Render pozwala natomiast na dowolną ekspozycję, obracanie, doświetlanie i zacienianie. Symulacja tego typu pozwala stworzyć prezentację najlepszej możliwej wersji opracowywanego produktu.

Realizacje wizualizacji reklamowych

Pracę przy wizualizacjach produktowych 3D rozpoczynamy od stworzenia bryły przestrzennego modelu, a następnie nadaniu mu odpowiednich barw i faktur, aby finalnie produkt wyglądał realistycznie. Produkcja reklam, dzięki wykorzystaniu trójwymiarowych modeli oraz nieograniczonej jakości cyfrowej, pozwala na prezentację prototypów w ich rzeczywistym wyglądzie, kształcie i z każdej strony. Korzystanie z trójwymiarowych wizualizacji produktowych pozwala na wprowadzenie zmian na każdym etapie tworzenia. W trakcie realizacji zamówienia utrzymujemy stały kontakt z Klientem i sukcesywnie wprowadzamy ewentualne zmiany.

Modele 3D produktów możemy tworzyć na podstawie zdjęć istniejących produktów, na bazie rysunków technicznych lub szkiców pozwalających odwzorować prawidłowo wygląd danego obiektu ze wszystkich stron.

  • wizualizacje 3d
  • samochodzik z przyczepa
  • mercedes